środa, 25 maja 2016

Projekotwanie ploty PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie nie licząc kilku wypadków.

Konstrukcja balustrady z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to ani informowania tego faktu do urzędu poza kilkoma wypadkami.

Plotki z plastiku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu i zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania ogrodzenie z plastiku na plot i furtkę ze sztachet zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy planowane sztachetki z plastiku na plot i furtę sztachetowa jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak przewidywane ogrodzenia PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz